160 Jahre Wesser Fastowend — Prunksitzung Kölsche Nacht 2016

Se wor mol widder good jerohn, de Prunksitzung, de Kölsche Owend von der Wesser Karnevalsgesellschaft 1856. Et passte bahl ken Mous mi en da Kulturwerk, suvill Fastowendsgecken worn jekummen, öm wat Spaß ze hann.
Awer wat soull isch vill vezällen — he senn en paar Bildcher.